Arkiv

Historiedysten 2014 handlede om Norden - med udgangspunkt i 200-året for ophøret af dobbelt-monarkiet Danmark-Norge. Der er meget debat om Norden disse år og megen opmærksomhed på Norden som tendens. Vi ønskede med dette tema at byde ind med en forståelse for den fælles historie, der har skabt og formet vores samfund. Som altid havde vi forholdt os til kanonpunkter og tilbagemeldinger fra lærere - og forestillede os, at disse emner kunne - og fortsat kan - give noget kvalificeret og sjov historieundervisning med mange muligheder for tværfaglighed og perspektivering til nutidens samfund, tendenser, værdier, problematikker og debatter. Den store finaledag blev holdt den 3. oktober på Frederiksborg Slot. De ni allerskarpeste klasser mødte op til en sjov og spændende finaledag på Christian 4.s gamle, fine slot i Hillerød. Der blev kåret en danmarksmester i historie på hvert niveau, og alle fik fine præmier med hjem. Transport og eventuel overnatning blev betalt af Det Nationalhistoriske Museum. 

De 10 bedste klasser for hvert niveau blev:

3.-4. klasse:

1. plads: 4.Da, Munkekærskolen 
2. plads: 3.B, Toftevangskolen 
3. plads: 4.B, Vitaskolen fra Esbjerg og 3.B, Ny Hollænderskolen

4. plads: Lindehøjskolen 4.A

5. plads: Sejergaardsskolen 3.A

6.-10 plads: Thyborønskolen 4.A, Munkekærskolen 4.Ba, Vitaskolen 4.C, Ørestads Friskolen 4. og Bramdrup Skole 3.C.

 

5.-6. klasse:

1. plads: 6.A, Broager Skole 
2. plads: 5.B, Allerslevskole
3. plads: 5.B, Aalykkeskolen

4. plads: Viborg Private Realskole 6.Z

5. plads: Alkestrup Skolen 6. klasse

6.-10 plads: Mariager Skole 6.A, Søgaard Friskolen 5. klasse, Vor Frue Skole 5.A, Vestermarkskolen 6.B og Ida Holst Skole 6.A.

 

7.-9. klasse:

1. plads: 9.A, Brenderup og Omegns Realskole
2. plads: 9.Cd, Munkekærskolen 
3. plads: 7. kl, Lemvig Kristne Friskole

4. plads: Pilegårdsskolen 9.X

5. plads: Byskolen 8.N

6.-10 plads: Brenderup og Omegns Realskole 8.B, Brenderup og Omegns Realskole 8.C, Skolen ved Tuse Næs 8.A, Amagers International School 8. klasse og Karensmindeskolen 8.B.

 

Emnerne

3.-4. klasse: "Dig og din nordiske familie"

Emnet til de yngste tog udgangspunkt i didaktiske virkemidler som kronologi og stamtræer. Margrete 1. var det historiske udgangspunkt for vores fortælling om Norden, og eleverne blev klogere på denne centrale kvindeskikkelse og hendes familie. Børnenes egen dronning - Margrethe 2. - blev bragt i spil for at skabe relevans og anskueliggøre historiens gang. Historiedystens interaktive materiale tog udgangspunkt i et virtuelt stamtræ, som illustrerede Margrete 1.s slægt. 

Emnet dækkede også over den nordiske familie, og hvorfor der er flere ligheder mellem de nordiske lande. Fællesskabet var udgangspunktet i fortællingen om sprog, geografi og meget mere. Dette muliggjorde også et tværfagligt forløb med både fagene dansk og natur/teknik.

DR Skole bød ind med flere forskellige sjove spil og quizzer om de nordiske sprog.

 Margrethe 1

5.-6. klasse: "Norgesvennen Christian Kvart"

De fleste børn kender til Christian 4., men hvor fortælllingen ofte er centreret omkring hans krige, kærlighed og bygninger, åbnede dette års historiedyst op for en ny fortælling om Christian 4. Nemlig fortællingen om Christian som konge over både Danmark OG Norge. Materialet ønskede at klargøre Norges vigtige rolle i Christian 4.s kongerige, men det havde også fokus på, hvordan ledelsen af Christian 4.s rige fandt sted. Vi zoomede ind på et nuanceret billede af en mangesidet konge, men også geografi, bygninger og den nordiske fortællling om den store konge var i centrum. Dette blev opnået ved hjælp af et interaktivt landkort, hvor børnene kunne gå på opdagelse i kongens rige.

Eleverne kunne også komme tæt på den karismatiske konges gøren og laden på Instagram.

På DR Skole kunne mellemtrinnet afprøve forskellige børneskæbner af på Christian 4.s tid. Forskellige børn havde vidt forskellige liv, og dem kunne man gå på opdagelse i via en Puppet Pals, Historiedysten edition.

 2014

7.-9. klasse: "1814 - Spillet om Danmark og Norge" 

Materialet til udskolingen beskæftigede sig med begivenhederne, der ledte op til og efterfulgte adskillelsen af Danmark og Norge i 1814. Slaget på Reden, Københavns Bombardement, dansk nationalitet, og både den norske og danske grundlov var blandt begivenhederne, der blev behandlet i dette års materiale. Formidlingen foregik gennem en fiktiv Facebookside udviklet specielt til emnet, og som indbød til refleksion hos eleverne. Eleverne blev opfordret til at bruge deres kritiske sans omkring det historiske materiale og formidlingsformen. Arbejdet lagde dermed både op til at beskæftige sig kritisk med nogle af danmarkshistoriens vigtigste begivenheder, men også hvordan man formidler og forstår historien.

Til de ældste elever havde DR Skole udviklet et tidslinjeværktøj, hvor eleverne kunne skabe deres egen mening i dette komplicerede, historiske forløb.

 Danmark-norge

Historiedysten 2014 blev gennemført med støtte fra A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene formål.

Historiedysten.dk's interaktive undervisningsmateriale blev udarbejdet af studerende fra ID2 (2. år Interaktivt Design) på Danmarks Journalist- og Mediehøjskole.

Det historiske indhold blev produceret af Det Nationalhistoriske Museum.

 

Præmier 

Der var præmier til de 10 bedste klasser på hvert niveau, og præmierne tog udgangspunkt i de emner, klasserne havde brilleret i.

3.-4. klasse

1. præmien: Vinderklassen skal på heldagsudflugt for at blive endnu klogere på Norden. Vi indleder dagen med et besøg i Roskilde Domkirke, hvor eleverne skal på opdagelse efter Nordens store dronning; Margrete 1. Herefter går turen mod Valby, hvor de glade vindere skal en kort tur forbi Carlsberg og høre om museets stifter J.C. Jacobsen, hvorefter vi skal en tur i Zoologisk Have. Her skal klassen på jagt efter Nordens dyr. Frokost og is er inkluderet og indtages i Zoo. Der vil være en vært med fra museet, som guider klassen gennem dagen og fortæller spændende historier om de besøgte steder. Transport aftales mellem lærere og museet og betales af museet.

2. præmien: Historisk goodie-bag til hver elev i klassen. Historiedysten-mulepose med historiebogen "Prygl og parykker", vendespil med kongerækken, opgavebogen "Frederiksborg i børnehøjde", souvenirs og plakat.

3. præmien: Historisk goodie-bag til hver elev i klassen. Historiedysten-mulepose med historiebogen "Prygl og parykker", opgavebogen "Frederiksborg i børnehøjde", vendespil med kongerækken og plakat. 

4. præmien: Til hver elev i klassen. Historiedysten-taske med vendespil med kongerækken og plakat.

5. præmien: Til hver elev i klassen. Vendespil med kongerækken og plakat

6.-10. præmien: Til hele klassen. Gavekort til besøg på Frederiksborg Slot. Transport ikke inkluderet.

 

5.-6. klasse 

1. præmien: Vinderklassen skal på heldagsudflugt til København, der fortsætter fortællingen om Norden. Klassen vil hele dagen blive fulgt af en vært fra museet. Eleverne skal starte på Meyers Madhus, hvor de skal høre om nordiske råvarer og lave deres egen nordiske frokost. Herefter byder programmet på en spændende byvandring rundt i Christian 4.s København. Vi sætter flere af emnerne fra Historiedysten på kortet og går på opdagelse i 1600-tallets København. Frokost indgår i programmet og al transport betales af museet. Dato og transport aftales mellem lærer og museet.

2. præmien: Til hver elev i klassen: Historiedysten-taske med "1864", vendespil med kongerækken, souvenirs fra "1814 - Spillet om Danmark og Norge"-udstillingen, plakat med mere

3. præmien: Til hver elev i klassen. Historiedysten-taske med "1864", vendespil med kongerækken, plakat med mere

4. præmien: Til hver elev i klassen. Historiedysten-taske med vendespil med kongerækken og plakat.

5. præmien: Til hver elev i klassen. Vendespil med kongerækken og plakat.

6.-10. præmien: Til hele klassen. Gavekort til besøg på Frederiksborg Slot. Transport er ikke inkluderet.

 

7.-9. klasse

1. præmien: Udskolingens vinderklasse har været på en todages tur til Oslo! Hele klassen blev inviteret til åbning og fejring af 200-året for Norges selvstændighed på Norsk Folkemuseum. Derudover var eleverne på opdagelse i Norges hovedstad og lede efter historiske aftryk, fra dengang Norge stadig var dansk. Transport, overnatning og hovedmåltider var inkluderet. Der fulgte en medarbejder fra museet med på hele turen for at hjælpe klassen til at få størst muligt udbytte af besøget nordpå. Klassen var afsted fra tidlig morgen den 10. oktober og hjem igen den 11. oktober.

2. præmien: Til hver elev i klassen. Historiedysten-taske med historiebog "Den franske revolution", t-shirt, souvenirs fra"1814 - Spillet om Danmark og Norge"-udstillingen, plakat med mere.

3. præmien: Til hver elev i klassen. Historiedysten-taske med historiebog "Den franske revolution", t-shirt, souvenirs fra "1814 - Spillet om Danmark og Norge"-udstillingen og plakat.

4. præmien: Til hver elev i klassen. Historiedysten-taske, t-shirt og plakat.

5. præmien: Til hver elev i klassen. T-shirt og plakat.

6.-10. præmien: Til hele klassen. Gavekort til besøg på Frederiksborg Slot. Transport er ikke inkluderet. 

 

Alle historiebøger er generøst sponsoreret af Gyldendal Uddannelse 

 

Norsk vinderklasse

Den norske vinderklasse blev 8.C fra Mølledammen Skole, og klassen deltog i et spændende program efter sommerferien. Den norske klasse deltog den 17. september i åbningen af "1814 - spillet om Danmark og Norge" på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. 18. september lavede de deres egen nordiske frokost på Meyers Madhus, hvorefter turen gik til en behind-the-scenes-omvisning i Folketinget. Klassen og dens lærer fulgtes af medarbejdere fra Norsk Folkemuseum og Det Nationalhistoriske Museum. Transport og forplejning blev betalt af Det Nationalhistoriske Museum.