Arkiv

I 2012 var hovedtemaet for Historiedysten KRIG. Historiedysten tager udgangspunkt i de eksisterende kanonpunkter i folkeskolens historiekanon og er derfor en oplagt måde at få gennemarbejdet udvalgte emner for Fælles Mål i historieundervisningen.

Historiedysten var bygget op omkring tre undertemaer målrettet til de tre klasse-grupper; 3. - 4. klasse, 5. - 6. klasse og 7. - 9. klasse.

3.-4. klasse (indskolingen) arbejdede endnu engang med Christian 4. Blot blev der stillet skarpt på en af kongens mange krige, nemlig Torstenssonkrigen. Det var i denne krig, at kongen stod 'ved højen mast' og mistede sit ene øje. Masser af gode historier og drama, når eleverne skulle lære mere om en af kongens mange krige mod svensken.

De deltagende 5. og 6. klasser (mellemtrin) dystede i viden om de Slesvigske krige. Her skulle de både blive klogere på Treårskrigen og den Slesvigske krig i 1864. Der var nok at holde styr på, da eleverne skal lære mere om preussere, tyske hertugdømmer og Novemberforfatningen.

For 7., 8. eller 9. klasse (udskolingen) stod der Danmarks besættelse på programmet i årets dyst. Eleverne arbejdede med 2. verdenskrig og besættelsen af Danmark 1940-45. Den stod på rationeringsmærker, mørklægningsgardiner og befrielsesfejring, da tiden blev skruet tilbage til 1940'erne.

Præmier

Præmierne i 2012 tog udgangspunkt i temaet; krig. De tre 1. præmier blev givet i samarbejde med Forsvaret og gav de dygtige elever store oplevelser til vands, til vands og i luften.

3.-4. klasse: I Torstenssonfejdens ånd foregik dagen (delvist) på havets blå. Søværnet var vært og dagen kom til at byde på mange spændende oplevelser, forplejning og en sejltur med et af Søværnets skibe. Alle elever fik desuden en goodiebag med historiebøger, "Historiedysten" T-shirt og en magnet.

5. - 6. klasse kunne vinde en helt speciel dag for hele klassen i selskab med Hæren. Udover en "anderledes" forplejning, en masse skæg og hygge, vil dagen byde på en tur i en kampvogn. Museet betaler al transport og alle elever får desuden en goodiebag med historiebøger, "Historiedysten" T-shirt og en magnet.

7. - 9. klasse: Var det noget med en flyvetur? Hovedpræmien var en spændende dag med Flyvevåbnet - blandt oplevelserne var der en tur i et af Forsvarets fly. Alle elever fik desuden en goodiebag med historiebøger, "Historiedysten" T-shirt og en magnet.

2.-10. pladserne i hver aldersgruppe modtog goodiebags, T-shirts, historiebøger og gavekort.

Alle bøger var gavmildt sponsoreret af Gyldendal Uddannelse.